แม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
จองคำ
ห้วยโป่ง
ผาบ่อง
ปางหมู
หมอกจำแป่
ห้วยปูลิง
ขุนยวม
ปาย
แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย
สบเมย
ปางมะผ้า

ตำบลหมอกจำแป่

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.แม่ฮ่องสอน > อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหมอกจำแป่ , หมู่1 บ้านห้วยผา , หมู่2 บ้านแม่สะงา , หมู่2 บ้านแม่สุยะ , หมู่3 บ้านห้วยขาน , หมู่3 บ้านห้วยผึ้ง , หมู่4 บ้านนาป่าแปก , หมู่4 บ้านนาปลาจาด , หมู่5 บ้านห้วยมะเขือส้ม , หมู่5 บ้านทุ่งมะส้าน , หมู่6 บ้านห้วยรักไทย , หมู่6 บ้านแม่สุยะใหม่ , หมู่7 บ้านห้วยโป่งอ่อน , หมู่7 บ้านห้วยส้านใหม่ , หมู่8 บ้านทบศอก , หมู่8 บ้านห้วยส้านใน

จำนวนประชากรใน ตำบลหมอกจำแป่
  จำนวนหลังคาเรือน : 3,200 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 16,010 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,098 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,320 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 644 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 200 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,692 คน   จำนวนผู้พิการ : 202 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลหมอกจำแป่
  หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 0 แห่ง
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 3 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 0 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 4 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลหมอกจำแป่
 
ต.หมอกจำแป่   58000    

 
 


ภาคกลาง
(36,377)
กรุงเทพมหานคร (9,368)
สมุทรปราการ (1,275)
นนทบุรี (1,277)
ปทุมธานี (1,247)
พระนครศรีอยุธยา (1,893)
อ่างทอง (716)
ลพบุรี (1,757)
สิงห์บุรี (700)
ชัยนาท (807)
สระบุรี (1,565)
นครนายก (683)
นครสวรรค์ (2,212)
อุทัยธานี (939)
กำแพงเพชร (1,422)
สุโขทัย (1,322)
พิษณุโลก (1,666)
พิจิตร (1,349)
เพชรบูรณ์ (2,086)
สุพรรณบุรี (1,863)
นครปฐม (1,244)
สมุทรสาคร (548)
สมุทรสงคราม (425)
ภาคตะวันออก
(8,619)
ชลบุรี (2,048)
ระยอง (1,174)
จันทบุรี (1,241)
ตราด (807)
ฉะเชิงเทรา (1,166)
ปราจีนบุรี (1,065)
สระแก้ว (1,118)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(35,490)
นครราชสีมา (4,518)
บุรีรัมย์ (2,539)
สุรินทร์ (2,002)
ศรีสะเกษ (2,347)
อุบลราชธานี (3,507)
ยโสธร (1,104)
ชัยภูมิ (2,194)
อำนาจเจริญ (721)
บึงกาฬ (16)
หนองบัวลำภู (677)
ขอนแก่น (3,689)
อุดรธานี (1,135)
เลย (963)
หนองคาย (1,712)
มหาสารคาม (1,640)
ร้อยเอ็ด (2,358)
กาฬสินธุ์ (1,539)
สกลนคร (1,143)
นครพนม (845)
มุกดาหาร (841)
ภาคเหนือ
(2,837)
เชียงใหม่ (839)
ลำพูน (162)
ลำปาง (292)
อุตรดิตถ์ (204)
แพร่ (205)
น่าน (236)
พะเยา (188)
เชียงราย (554)
แม่ฮ่องสอน (156)
ภาคตะวันตก
(7,203)
ตาก (1,206)
ราชบุรี (1,653)
กาญจนบุรี (1,882)
เพชรบุรี (1,214)
ประจวบคีรีขันธ์ (1,249)
ภาคใต้
(16,949)
นครศรีธรรมราช (2,590)
กระบี่ (1,157)
พังงา (784)
ภูเก็ต (846)
สุราษฎร์ธานี (2,065)
ระนอง (528)
ชุมพร (1,184)
สงขลา (2,167)
สตูล (741)
ตรัง (1,227)
พัทลุง (1,107)
ปัตตานี (755)
ยะลา (525)
นราธิวาส (1,273)